”Henrys farstu” nu

När familjen Huggare flyttade till Åsta 4 1992 stod lägenheten först tom. Sedan flyttade Håkan in sin redovisningsbyrå där. Men ganska snart blev det för trångt och den södra delen av magasinet inreddes till kontor.

1996 renoverades ”Henrys farstu” till en modern lägenhet. För att få större bostadsyta öppnades väggen till den angränsande smedjan som kom att bli ”finrum” i lägenheten. I oktober samma år flyttade Carina Huggares föräldrar in i lägenheten som då bestod av två små rum och kök..

Henry och Valborg Eriksson

Henry Eriksson är född 1917 i Köping där han och hans far Albin var åkare med häst. 1950 flyttade Henry och Valborg upp till en akademigård i Berga, Bysala. Valborg var född 1924 i Norra Råda, Värmland. Under 40-talet hade hon arbetat på en restaurang i Köping, Basargården, och så träffade hon Henry.

I Berga föddes Carina 1951 och Ann-Christin 1953. Carina är nu gift Huggare och bor på Åsta 4. Ann-Christin är gift med Lennart Stenström och bor i Dunker, Malmköping.

Henry och Valborg kunde inte längre bo kvar i Berga, på grund av ålder och sjukdom, och  flyttade i oktober 1996 till ”Henrys farstu”, som lägenheten så passande kallades. De första åren i Åsta arbetade de flitigt med trädgården, men Valborg hade dåligt hjärta och blev allt svagare. 2005 gick hon bort och Henry bor nu ensam kvar.