Soldattorp

Det fanns två soldattorp i Åsta och vid dem fanns den sista tiden soldaterna Åberg och Åstedt – namnen anspelar på Åsta.

Läs mer om indelta soldater i krig och fred här. Här kan du läsa om andra soldater i Björskog.

Anders Gustaf Åberg var en Åstas soldater. Så här skrevs det i generalmönsterrullorna om honom.

Anders Gustaf Åberg var en Åstas soldater. Så här skrevs det i generalmönsterrullorna om honom.

Läkarintyg från regementsläkaren finns också i generalmönsterrullorna.

Läkarintyg från regementsläkaren finns också i generalmönsterrullorna.

Rote nummer 11, Åsta

Åsta 4 och Uknö (Lilla Uknö, ”Bond-Uknö”) skulle tillsammans hålla en soldat med torp och utrustning. Det var soldat nummer 11 som alltid haft namnet Åberg. Det soldattorpet låg vid Åsta 4 och det flyttades vid laga skiftet.

På platsen för soldattorpet byggde Bror-Erik och Lisa Wallinder en villa när de flyttat från Åsta 4. Soldattorpet flyttades några meter och står kvar på tomten, sammanbyggt med garaget.

Soldat nummer 10, Åstedt, hörde till Åsta 2.

Soldat nummer 10, Åstedt, hörde till Åsta 2.

Rote nummer 10, Åsta

Åsta 2 och 5 skulle hålla en soldat med torp och utrustning. Det var soldat nummer 10. De har genom åren haft namnen Bras och Åstedt.

Åsta 3 och Borsingby hade en soldat ihop. Torpet låg bortom Borsingby strax nedanför viadukten. Soldaterna i Borsingby hette på 1700-talet Wass och Båår. På 1800-talet fanns Borg och Borgstedt där.