Andra soldater i Björskog

Soldaterna i Åsta hörde till Kungsörs kompani i Västmanlands regemente. I varje regemente fanns 8 kompanier med 150 soldater i varje. Totalt fanns alltså 1200 soldater i Västmanlands regemente varav 150 stycken i Kungsörs kompani.

Till Kungsörs kompani hörde socknarna Björskog, Himmeta, Torpa, Kung Karl, Säterbo, Arboga, Medåker, Västra Skedvi, Fellingsbro, Näsby och Ervalla.

Soldater i Björskogs rotar

I Björskog fanns rote nr 6 till 26. Socken höll alltså med 25 soldater. Här nedan ges exempel på några av de soldatnamn som förekommit genom åren i Björskogs rotar.

Rote                               Soldat

 • 6, Hälle                  Häll
 • 7, Hälle                  Hellberg
 • 8, Borsingby          Borg
 • 9, Borsingby          Borgstedt
 • 10, Åsta                 Braas, Åstedt
 • 11, Åsta                 Åberg
 • 12, Örberga           Öberg
 • 13, Örberga           Örn
 • 14, Gräsnäs           Bråte
 • 15, Gräsnäs           Julin
 • 16, Gräsnäs           Holm
 • 17, Gräsnäs          Gren
 • 18, Gräsnäs          Wretenberg
 • 19, Sörby              Söder
 • 20, Lång Täby       Björkholm
 • 21, Lång Täby       Orre
 • 22, Vavle               Björk
 • 23, Vavle               Wallin
 • 24, Lådberga         Sorman
 • 25, Vadstena         Wadsten
 • 26, Råby               Ekström
 • 27, Nåberga          Norling
 • 28, Segelsberga   Segelström
 • 29, Segelsberga   Berg
 • 30, Aspa               Asplund
 • 31, Aspa               Asp

Grenadjärer

I Björskog fanns också några grenadjärer vid Livregementets grenadjärkår, Kungsörs kompani.

Här nedan ges exempel på några av de grenadjärer som förekommit genom åren i Björskogs rotar.

Rote                               Soldat

 • 74, Örberga          Granat, Lilja
 • 75, Bråttgården    Falk, Brodin
 • 76, Holma             Holmén
 • 77, Aspa               Aspling
 • 78, Berg                Bergström
 • 79, Valskog          Grahn, Ek
 • 80, Stentorp         Sten
 • 81, Virsta              Berglund, Frisk
 • 82, Virsta              Welin, Flink
 • 83, Kullinge          Kullberg, Kull
 • 84, Östuna           Östberg
 • 85, Grönö             Munter
 • (86, Kallstena       Karlsten, Köpings socken)
 • 87, V. Eknö         Eklund, Eklöf,
 • 88, Ö Eknö          Ekman
 • 89, Ö. Eknö         Ekblad, Ekstedt,
 • 91, Uknö             Norström
 • 92, Uknö             Hagstedt, Svensson,
 • 93, Sjöholmen    Sjöstedt