Handlingar i Åsta bykista

Innehåll1Åsta bys papper och handlingar äro följande

enligt ”Byamännen” 1819:

No. 1   Cartan öfver Åsta åkermark m.m. samt besiktningen öfver Åsta bys ägor.

No. 2   Cartan öfver Åsta ängar, hagar och skog

No. 3   Byordningen No. 1 föröfver? och fastställd vid Häradsrätten

No. 4   Byordningen No. 2 ingifven till Häradsrätten och fastställd

Innehåll2No. 5  Gärdesgårdsdelningen på bostads gärdesgårdarna

No. 6  Gärdesgårdsdelningen mellan Åsta, Virsta och Östuna ängar

No. 7  en dito

No. 8  Uträkning på hvad byamännen skola betala till Östuna för gärdesgårdarna

No. 9  Ett qvitangs på hvem som hafva till Östuna betalt gärdesgård

No. 10  Gärdesgårdsdelning mellan Nåberga och Åsta ..

No. 11   …delning i Åsta Nyäng och södra gärdet till almåslindorna(?)

No. 12  Uträkning öfver snöskottningsindelningarna i Snöroten No 9

No. 13  Brodelning i Åsta by af .. 8 aug 1820

No. 14  Protocollsboken öfver Åsta bys räkenskaper

No. 15  Ett vitesförbud (tillskott åråd?): hemmanen i Åsta

No. 16  Några anteckningar uti Lanthushållningen (?)

No. 17  En öfverenskommelse mellan Anders Larsson, Anders Olsson, Lars Larsson, Eric Jonsson att släppa hagarna vid Landsvägen ihop.

No. 18  En gärdesgårdsdelning … på gärdesgården vid Carls backe, mellan Nyängen och Mellanängen.

No. 19  En vägdelning i östra gärdet

No. 20  En vägdelning i södra gärdet

(Här finns överkorsad text. Av misstag har byamännen gjort anteckningar på fel plats efter en sammankomst  1828)

No. 21  En snöskonnings säng på (Skäveagstycka?)

No. 22  Gärdesgårdsdelning mellan Åsta rote och angränsande af Lars Nilsson I Viby

Lantmätarnas dokument inför laga skiftet

En innehållsförteckning över de lantmäteridokument som finns i bykistan

En innehållsförteckning över de lantmäteridokument som finns i bykistan

Kistan innehåller dessutom en mängd dokument gjorda av lantmätare 1878 – 1879, inför laga skiftet. Allt i byn är uppmätt och värderat. Rågångar är kontrollerade, varje teg är numrerad, mätt och värderad, ägarbyten och odlingskostnader är redovisade, varje byggnad är besiktad och bedömd, antalet fruktträd räknade…

En innehållsförteckning finns i kistan (se bild till höger) och här nedan finns en avskrift.

No 1. Protokoll hålet å lantmäterisammanträde i och för laga Skifte å alla ägorna till Åsta By Björskog socken.

No 2. Beskrifning öfver alla ägorna till Åsta By.

No 3. Beskrifning öfver laga skifte å alla ägorna till Åsta By Björskog Socken.

Innehållsförteckning2, LantmäteridokumentNo 4. Hafdeförteckning öfver alla ägorna till Åsta By Björskog Socken.

No 5. Beskrifning öfver beskaffenheten af hvarje delägares i Åsta skifteslag byggnader, trädgårdar eller andra nyttiga anläggningar, upprättad för bestämmande af qvarboenderätten och utflyttningsskyldigheten derstädes (se pdf,Beskrivning över byggnader i Åsta 1878 ).

No 6. Beskrifning öfver värkstälda ägoutbyten emellan Åsta By å ena sidan Samt hemmanen Wirsta, Grönö och Östuna å andra sidan.

No 7. Beräkning af ersättning för odlingskostnader i följd af laga skiftet inom Åsta Skifteslag.

No 8. Leqvid af bestämd ersättning för odlingskostnader inom Åsta skifteslag.

No 9. Beräkning af ersättning för den förlust som tillskyndas nedannämnda delägare i Åsta Skifteslag.

No 10. Leqvid af den ersättning som qvarboende delägare i Åsta skifteslag.

No 11. Beskrifning öfver Rågångar omkring alla ägorna till Åsta by.

No 12. Summarisk beräkning och fördelning till grund för dett förestående laga skiftet å Åsta bys ägor.

No 13. Wärderings instrument öfver den kostnad som erfordras för utflyttnings värkställande af nedan nämnde delägares i Åsta skifteslag (se pdf, Flyttkostnader)

No 14. Leqvid af utflytnings kostnads ersättning i Åsta skifteslag.

No 15. Besigtnings ock värderings instrument öfver Åsta skifteslag förr skiftade skog.

No 16. Leqvid emellan delägarne i Åsta skifteslag i anledning af värkställt laga skifte i deras förr skiftade skog.

No 17. Besigtnings och värderings instrument öfver Åsta skifteslag förr skiftade skog.

No 18. Leqvid emelan Åsta och Grönö, Åsta och Wirsta, åsta och Östuna i anledning af värkstälde ägo byten a dessa byars förr skiftade skog.

No 19. Anledning af de ägofigurer hvilka äro i ägobeskrifning och häfdeförtekning upptagna.

No 20. Protokol.

No 21. Förtekning öfver alla de utgifter som arrendatorerna

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s