Postlådorna

Posten la om sin rutt och vi uppmanades flytta lådorna från norra till södra sidan av Åsta gata. Då föddes idén om att göra något av det. Med gemensamma krafter (fast vissa fick jobba mer än andra) skapades så Åstas lilla attraktion 1997.

 • En av de vackert målade postlådorna i Åsta.

  En av de vackert målade postlådorna i Åsta.

  Henry Eriksson, Carina Huggares pappa, snickrade ihop själva ställningen, satte upp den, rödfärgade och lade på tegel.

 • Hans Johansson tillverkade alla lådor. En liten finess är bottnen av plexiglas som gör att tvestjärtar inte lockas in.
 • Anna Johansson målade alla lådor blå. Sedan målade hon en slingrande blomsterrad på alla locken. Hon har också gjort mycket detaljerade och vackra målningar på lådornas framsidor, med foton av respektive hus som förebild.
 • Gunnel Carlsson har målat framsidan på Åsta 2:s båda lådor.
 • Den stora Åsta-skylten som hänger ovanför lådorna har också tillverkats av Hans och Anna.
 • Postverket godkände ställningen och lät sätta upp en gul låda där.
 • Varje sommar hängs blomamplar upp över lådorna.
Postlådor och Åstaskylt, januari 1999

Postlådor och Åstaskylt, januari 1999