Inför laga skiftet i Åsta

1878 – 79 förbereddes laga skiftet i Åsta av lantmätare. En stor mängd handlingar i bykistan berättar om detta. Innan det bestämdes vilka fastigheter som skulle flytta och vilka som fick stanna, gjorde lantmätarna en noggrann värdering av fastigheternas beskaffenhet. Detta material finns inskannat och finns att läsa på denna hemsida. Under fliken Bykistan och rubriken ”Handlingar i Åsta bykista” finns hela beskrivningen över Åstas alla fastigheter. Dessutom finns beskrivningen uppdelad och på gårdar, och går att finna under rubrikerna ”Åsta .. på 1800-talet”.